Kraniaali sakraaliterapia (CST)

Kuuluu tärkeänä osana osteopatian ja osteopaattien tutkimus- ja hoitoajatteluun. Ensimmäisen kerran cranial sana tuli osteopatissa käyttöön sana yhdistelmänä n.1930 luvulla, kun Amerikkalainen D.O osteopaatti-lääkäri William Garner Sutherland (1873-1954) antoi nimen Cranial Osteopathy. Herra Sutherland oli ollut D.O osteopaatti-lääkäri Andrew Taylor Stillin (1828-1917) oppilaana Kirksvillen osteopatiakoulussa 1900-luvun taitteessa. Tuohon aikaan hän alkoi myös kiinnostua tutkimaan ihmisen pääkallon luidenmuotoa, mekaanista liikettä ja luidenvälistä yhteistoimintaa. Tutkittuaan kalloa (craniumia) hän alkoi päätellä, että se liikkuu ja toimii mekaanisesti tietyllä tavalla.

 

Kraniaali sakraaliterapia nimenä ja hoito-ja tutkimus menetelmänä syntyi 1972 Amerikkalaisen D.O osteopaatti-lääkärin John Upledgerin ideoimana ja kehittäjänä. Hän oli tutkinut paljon Sutherlandin teorioita ja käytännön tekniikoita. Koska Upledger oli myös koulutukseltaan osteopaatti, oli hänen helppo ymmärtää Sutherlandin hoito- ja tutkimusfilosofiaa. Mutta ratkaisevin ymmärrys (”herätys”) kraniaalisen järjestelmän monimuotoiseen toimintaan tuli hänellä, kun hän oli avustamassa selkäleikkauksessa kirurgia. Hän huomasi leikkauksen aikana, että selkäydinkalvossa oli pientä liikettä. Eli se ei ollut täysin paikallaan. Tästä johtuen hän sai inspiraation alkaa tutkimaan kraniaali sakraalista mekaniikkaa, anatomiaa ja fysiologiaa. Hän antoi kehittämälleen hoito- ja tutkimusmenetelmälle nimen, Kraniaali sakraaliterapia. CST tulee englannin kielen sanasta (CranialSacral therapy).

 

Herra Upledgerillä on omaa nimeensä kantavia koulutuspaikkoja ympäri maailmaa, jossa opetetaan tätä hienoa hoitomenetelmää. CST hoidossa hoidetaan kokokehoa, kuten taas craniaali osteopatiassa keskitytään yleisemmin pelkästään kallon luihin ja niiden mekaanisiin ongelmiin.Toki asiaan perehtyneet ja omistautuneet osteopaatit, nykyisin soveltavat kumpaakin hienoa lähestymistapaa hoitotyössään. Hoito vaatii erityisen hyvää anatomian, mekaniikan ja fysiologian hallitsemista, kuten myös osteopatia yleensä.

 

DO Rollin Beckerin sanoin:
”Älä tunne käsillä, vaan tunne käsien kautta.”

 

Kertoo oleellisen herkkyys ajatuksesta ja siihen yhdistetystä toiminnallisen teoria tiedon soveltamisesta käytäntöön. Täytyy tietää mitä käsien alla on, miltä se tuntuu, miten se toimii ja mihin suuntaan korjataan. Näin autetaan herkillä käsillä kehoa itsekorjaamaan (säätämään) rakenteissa ja kudoksissa olevia häiriötiloja (leesioita).

 

Miten ja mitä Kraniaali sakraaliterapialla voidaan hoitaa?

CST hoito on hoito-otteiltaan erittäin kevyt, mutta on keveydestään huolimatta todella voimakas hoitomuoto. Käsi tekniikat ovat ”kuuntelevia” joilla vaikutetaan pinnalta kehon syvimpiin kudostasoihin saakka.

 

Hoitoalueita joita käsitellään erityisesti on:

 

Hoito soveltuu lähes kaikille vauvasta vaariin ajatuksella, kuten osteopatiakin. Hoidolle on kontraindikaationa vain: aivokasvaimet, akuutit päävammat, aivoverenvuodot ja aneurysmat (valtimon pullistuma aivoissa). Koska CST hoito on ennen kaikkea myös kehon toimintojen tutkimusta, saa hoidossa arvokasta palautetta miten se toimii.

 

Tyypillisimpiä vaivoja mitä voidaan CST:lla hoitaa on:

 

Eli CST on hyvin monipuolinen hoito- ja tutkimusmenetelmä. On tekijälleen erittäin haastava, koska se vaatii erityistä kädellistä herkkyyttä, kuuntelutaitoa, ja kolmiulotteista hahmotuskykyä. CST hoito on myös erittäin rentouttava.


 

Takaisin ylös